Lễ ký kết Nhà tài trợ chính thức cho đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam

Lễ ký kết Nhà tài trợ chính thức cho đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam

2017/03/02