CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

GMO-Z.com RUNSYSTEM hiểu rõ việc bảo mật thông tin là một trong những yêu cầu quan trọng trong quản lí của doanh nghiệp phần mềm. Do đó, để thực hiện được yêu cầu này, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã đưa ra các quy định bảo mật thông tin:

csbm_img_1 100% Nhân viên công ty phải ký bản cam kết, và hợp đồng bảo mật thông tin.

csbm_img_2 Sử dụng thẻ nhân viên, đồng thời là thẻ từ để quản lý.

csbm_img_3 Lắp đặt khóa điện tử ở phòng làm việc, nhân viên ra/vào bằng thẻ từ. Phân quyền truy cập cửa, nhân viên chỉ được ra/vào tầng làm việc tương ứng của mình.

csbm_img_4 Quyền truy cập vào các media, các folder lưu trữ dữ liệu thì chỉ cấp hạn định cho một số nhân viên.

csbm_img_5 Bắt buộc thay đổi password định kỳ.

csbm_img_6 Chỉ có IP nội bộ mới có quyền truy cập vào server của công ty.

csbm_img_7 Lập trình viên không thể truy cập vào thông tin của dự án đã hoàn tất.

csbm_img_8 Hạn chế sử dụng máy tính xách tay cá nhân/thiết bị cắm ngoài. Nếu có phải đăng ký sử dụng với Bộ phận quản lý.

csbm_img_9 Lắp đặt Camera giám sát.

Các qui định, hoạt động này được Ban lãnh đạo phổ biến và quán triệt cho toàn thể nhân viên trong công ty. Định kỳ hàng năm xem xét, chỉnh sửa và liên tục được hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động của công ty.

image
https://runsystem.net/wp-content/themes/imperio/
https://runsystem.net/
#1569b3
style1
paged
Loading posts...
/home/kusanagi/runsystem.net/DocumentRoot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
vi
runsystem.net
off
off