RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

BPO

BPO

Mô tả

BPO là việc thuê một bên thứ ba thực hiện các chức năng cụ thể, ví dụ như Chăm sóc khách hàng, Kế toán hoặc Nhân sự. BPO được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như giảm chi phí, tăng hiệu quả và cải thiện chất lượng. Khi thực hiện đúng cách, đây có thể là một công cụ mạnh mẽ cho doanh nghiệp.

Đặc điểm nổi bật

  • Giảm Chi Phí: BPO giảm chi phí lao động, đặc biệt là về tuyển dụng và đào tạo, cũng như giảm chi phí văn phòng của nhân viên.
  • Tập trung vào hoạt động cốt lõi: Các công ty có thể tập trung tài nguyên vào các hoạt động kinh doanh chính, giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh của công ty và cải thiện các giá trị đem lại cho khách hàng.
  • Tăng tính linh hoạt: Doanh nghiệp thuê ngoài BPO hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn trong việc quản lý rủi ro và tạo ra các sản phẩm mới cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh nguồn lực nội bộ của mình để đảm bảo các công việc quan trọng được quản lý một cách hiệu quả. Điều này tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và khả năng, và cuối cùng cải thiện độ chính xác.

Công nghệ

RPA, AI, Cloud Computing, Analytics, CRM, Collaboration Tools

BPO

Liên hệ với chúng tôi

contact us