RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Phát triển Low-code

Phát triển Low-code

Mô tả

Các nền tảng low-code được thiết kế để được sử dụng bởi một loạt các đối tượng, từ những nhà phát triển chuyên nghiệp đến các nhà phát triển công dân, có thể không có kinh nghiệm lập trình. Điều này khiến cho low-code trở thành một công cụ mạnh mẽ cho các công ty cần phát triển ứng dụng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thay đổi.

Đặc điểm nổi bật

  • Tăng tính linh hoạt: Tạo ra các tính năng ứng dụng mà người dùng yêu cầu để hoạt động mượt mà trên nhiều thiết bị.
  • Giảm chi phí: Phát triển low-code giảm thiểu nhu cầu tuyển dụng, giảm chi phí tuyển dụng. Và, sử dụng nền tảng low-code phù hợp giúp mọi người trong doanh nghiệp, kể cả none-IT làm việc năng suất hơn.
  • Tăng năng suất: Low-code cho phép xây dựng nhiều ứng dụng trong thời gian ngắn – thời gian được rút gọn từ vài tháng xuống vài ngày, thậm chí vài phút. Với Low-code, thời gian không còn là rào cản cho những sự đổi mới, cải tiến.
  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Doanh nghiệp có thể nhanh chóng thích nghi với các thay đổi thị trường hoặc nhu cầu khách hàng, giúp nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng.
  • Dễ dàng thay đổi: Không cần mã phức tạp, phát triển low-code giúp dễ dàng thay đổi ngay khi cần thiết.

Công nghệ

AI, Giao diện kéo – thả, Visual modeling tools, APIs, Công cụ phát triển Ứng dụng Mobile, Điện toán đám mây …

Phát triển Low-code

Liên hệ với chúng tôi

contact us