RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

CDP

Mar 21, 2023
Chia sẻ

CDP giúp người dùng có thể xây dựng kết nối mạnh mẽ trong thời gian nhanh hơn nhiều và ít đầu tư hơn bằng cách tập hợp dữ liệu về khách hàng của bạn được thu thập và lưu trữ ở những nơi riêng biệt, bao gồm dữ liệu ẩn danh trước khi họ chuyển đổi, để bạn có thể tạo trải nghiệm cá nhân hóa, có tác động cho khách hàng của bạn.

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us