RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Ban Lãnh đạo

Hội đồng Quản trị

 • Ngô Văn Tẩu

  Ngô Văn Tẩu

  Chủ tịch HĐQT
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Minh

  Nguyễn Tấn Minh

  Phó Tổng Giám đốc
 • Makoto Yamada

  Makoto Yamada

  Giám đốc GMO RUNSYSTEM, Nhật Bản
 • Lê Quang Trung

  Lê Quang Trung

  Thành viên HĐQT
 • Yamashita Hirofumi

  Yamashita Hirofumi

  Thành viên HĐQT
 • Michiaki Sato

  Michiaki Sato

  Thành viên HĐQT

Ban Điều hành

 • Ngô Văn Tẩu

  Ngô Văn Tẩu

  Chủ tịch HĐQT
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Minh

  Nguyễn Tấn Minh

  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Quang Trung

  Lê Quang Trung

  Thành viên HĐQT
 • Nguyễn Thành Trung

  Nguyễn Thành Trung

  Giám đốc CN Đà Nẵng, Giám đốc Sản xuất
 • Phạm Vĩnh Ngọc

  Phạm Vĩnh Ngọc

  Giám đốc CN Hồ Chí Minh
 • Trần Thị Quỳnh Hương

  Trần Thị Quỳnh Hương

  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hoàng Thắng

  Nguyễn Hoàng Thắng

  Giám đốc Cải tiến
 • Lê Vĩnh Thiện

  Lê Vĩnh Thiện

  Giám đốc Công nghệ

Liên hệ với chúng tôi

contact us