RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Private Cloud

Private Cloud

Mô tả

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn Private Cloud để đáp ứng các yêu cầu, quy định riêng. Mô hình này đặc biệt phù hợp với những công việc liên quan đến tài liệu tuyệt mật, sở hữu trí tuệ, thông tin nhận dạng cá nhân (PII), hồ sơ y tế, dữ liệu tài chính hoặc các dữ liệu cần được bảo mật khác.

Đặc điểm nổi bật

  • Toàn quyền lựa chọn phần cứng và phần mềm: Khách hàng của Private cloud có thể tự do mua phần cứng và phần mềm theo nhu cầu.
  • Tự do tùy chỉnh: Có thể tùy chỉnh máy chủ theo bất kỳ nhu cầu nào và có thể tùy chỉnh phần mềm, cũng như các tiện ích bổ sung.
  • Khả năng quản lý và kiểm soát truy cập an toàn tốt hơn, vì tất cả các tải công việc đều chạy dưới sự bảo vệ của Firewalls của khách hàng.

Công nghệ

SDN, Điện toán Đám mây, APIs, Encryption, Firewalls, …

Private Cloud

Liên hệ với chúng tôi

contact us