RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Sản xuất

Sản xuất

Tư vấn Hệ thống SAP

Tư vấn Hệ thống SAP

  • Tư vấn, thiết kế và triển khai trọn gói hệ thống SAP
  • Các dự án kỹ thuật có giá trị cao với phạm vi được xác định rõ ràng nhằm thúc đẩy chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa dữ liệu

Phát triển ABAP

Phát triển ABAP

  • Tích hợp với vận tải, mua sắm, quản lý hàng tồn kho, kiểm soát bán hàng & bảo trì nhà máy
  • Thúc đẩy và hỗ trợ các dự án chuyển đổi và đánh giá S4 HANA trong các ngành sản xuất

Odoo ERP

Odoo ERP

  • Đạt chuẩn Tài chính Kế toán Việt Nam
  • Giúp doanh nghiệp vận hành theo quy trình thống nhất
  • Tối ưu hóa chi phí vận hành doanh nghiệp
  • Dễ dàng tích hợp
  • Dữ liệu được tổng hợp nhanh chóng và chính xác

Liên hệ với chúng tôi

contact us