RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Chứng chỉ

Chứng chỉ

GMO-Z.com RUNSYSTEM hiểu rằng việc giữ an toàn, bảo mật thông tin và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng là vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng tôi đề ra chính sách chất lượng và bảo mật thông tin với mục tiêu mang lại sự an tâm và tin tưởng cho khách hàng.

Xem chi tiết chính sách

Chứng chỉ ISO

Chứng chỉ ISO

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 chứng nhận ngày 28/07/2023. Số chứng nhận: VN-10012-QMS

Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2013 chứng nhận ngày 28/07/2023. Số chứng nhận: VN-10012-ISMS

Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001 lần đầu tiên trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” tại Trụ sở chính Hà Nội ngày 04/05/2012.

Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO 27001 lần đầu tiên trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” tại Trụ sở chính Hà Nội vào ngày 20/02/2014.

Kể từ đó, GMO không ngừng duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống QMS, ISMS, mở rộng lĩnh vực và phạm vi áp dụng. Hàng năm, chúng tôi vẫn có đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận lại (sau 3 năm) bởi tổ chức bên ngoài.

Các Lĩnh vực được chứng nhận:

  • Gia công sản xuất phần mềm cho khách hàng Nhật Bản
  • Sản xuất các sản phẩm đóng gói cho khách hàng Việt Nam
  • Cung cấp dịch vụ CNTT (Tên miền, Hosting, Email Server, VPS, SSL)
  • Phạm vi chứng nhận bao gồm Trụ sở chính tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty tại Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng.

Chứng chỉ CMMI Maturity Level 3

Chứng chỉ CMMI Maturity Level 3

Chứng nhận lại CMMI Maturity Level 3 lần thứ 3 vào ngày 23/07/2021. Mã số chứng chỉ: 54832

GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức được CMMI Institute Partner chứng nhận đạt tiêu chuẩn mô hình CMMI cấp 3 lần đầu tiên vào ngày 30/07/2012.

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã không ngừng duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc đánh giá cấp chứng chỉ luôn được duy trì đều đặn 3 năm một lần.

Cả 3 chứng chỉ này công ty đều duy trì liên tục kể từ khi nhận chứng chỉ đầu tiên cho đến nay.

Liên hệ với chúng tôi

contact us