RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Dịch vụ Quản lý Đám mây

Dịch vụ Quản lý Đám mây

Mô tả

Dịch vụ Quản lý Đám mây cho phép doanh nghiệp thiết lập các văn phòng ảo nhanh chóng và truy cập dữ liệu của doanh nghiệp bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu.
Hơn nữa, việc sử dụng dịch vụ Quản lý Đám mây có thể giảm chi phí quản lý và bảo trì hệ thống IT của doanh nghiệp. Với chuyên môn của chúng tôi, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp triển khai các giải pháp dựa trên Đám mây để hiện đại hóa hệ thống IT của bạn.

Đặc điểm nổi bật

  • Cloud Migration: Di chuyển dữ liệu của bạn vào Đám mây để tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp của bạn.
  • Hybrid Cloud Development: Không phải lúc nào cũng cần di chuyển hoàn toàn, đó là lý do tại sao GMO-Z.com RUNSYSTEM có thể giúp bạn tìm đúng hướng cho doanh nghiệp của bạn.
  • Cloud Application Development: Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng tùy chỉnh sử dụng cơ sở hạ tầng ứng dụng đám mây để tăng tính linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
  • DevOps: GMO-Z.com RUNSYSTEM tích hợp nhiều công cụ, dựa trên các thực tiễn tốt nhất để cung cấp hệ thống tự động cho khách hàng của chúng tôi.

Công nghệ

CMPs, IaC, DevOps, Công cụ giám sát và phân tích, Công nghệ bảo mật, Tự động hóa và điều phối

 

Dịch vụ Quản lý Đám mây

Liên hệ với chúng tôi

contact us