RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

eKYC

eKYC

SmartKYC là giải pháp tự động xác minh danh tính khách hàng bằng AI. Quy trình KYC đặc biệt quan trọng trong ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng và an ninh hàng không.

CDP

CDP

CDP giúp người dùng có thể xây dựng kết nối mạnh mẽ trong thời gian nhanh hơn nhiều và ít đầu tư hơn bằng cách tập hợp dữ liệu về khách hàng của bạn được thu thập và lưu trữ ở những nơi riêng biệt, bao gồm dữ liệu ẩn danh trước khi họ chuyển đổi, để bạn có thể tạo trải nghiệm cá nhân hóa, có tác động cho khách hàng của bạn.

Nền tảng Giao dịch Bảo mật

Nền tảng Giao dịch Bảo mật

Nền tảng giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu như hiệu suất hoàn hảo, kết nối đáng tin cậy, bảo mật và quyền truy cập vào dữ liệu cập nhật. Chúng tôi cung cấp các giải pháp hỗ trợ web và máy tính để bàn có sẵn, ứng dụng trao đổi tiền tệ, nền tảng giao dịch phức tạp, hệ thống giao dịch tự động và phần mềm giao dịch tiền điện tử.

Blockchain

Blockchain

Công nghệ chuỗi khối có tính minh bạch, bảo mật dữ liệu và phân cấp cho các giải pháp phần mềm sáng tạo

Liên hệ với chúng tôi

contact us