RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Blockchain

Blockchain

Mô tả

Blockchain có giá trị với doanh nghiệp khi các chủ thể giao dịch, tương tác với nhau. Với công nghệ phân tán sổ cái, các thành viên được cấp quyền có thể truy cập vào thông tin cùng lúc, để cải thiện hiệu suất, xây dựng niềm tin và giảm thiểu các khó khăn trong quá trình thực hiện. Blockchain cũng cho phép giải pháp mở rộng size và quy mô nhanh chóng, để hoàn thành nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đặc điểm nổi bật

  • Tăng tính minh bạch: Minh bạch là một trong những vấn đề lớn được đặt ra với công nghệ này. Với blockchain, tổ chức có thể sử dụng mạng công khai, không cần đơn vị thông tin tập trung, cải thiện tính minh bạch của hệ thống.
  • Nâng cao bảo mật: Công nghệ blockchain sử dụng độ bảo mật tiên tiến hơn so với các nền tảng hoặc hệ thống ghi nhận thông tin khác. Mỗi giao dịch đều được mã hóa và có một liên kết tích hợp với giao dịch cũ bằng phương pháp băm.
  • Tối ưu chi phí: Bằng cách sử dụng blockchain, các tổ chức có thể giảm chi phí bên thứ ba vì không cần phải trả bất kỳ chi phí nào cho nhà cung cấp.
  • Cải thiện tốc độ và hiệu quả: Blockchain giải quyết quy trình tốn thời gian và tự động hóa chúng để tối đa hóa hiệu quả. Nó cũng loại bỏ các lỗi dựa trên con người với sự giúp đỡ của tự động hóa.

Blockchain được ứng dụng vào các Lĩnh vực:

  • Tài chính
  • Logistics
  • Tự động hóa
  • Sản xuất
  • Chăm sóc sức khỏe
Blockchain

Liên hệ với chúng tôi

contact us