RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Kết quả đánh giá tái chứng nhận tiêu chuẩn CMMI Level 3

Th9 09, 2015
Chia sẻ

Kể từ khi được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn CMMI level 3 lần đầu vào tháng 7/2012, Công ty GMO RUNSYSTEM đã không ngừng cải tiến quy trình theo chuẩn CMMI level 3 và đưa vào áp dụng thực tế nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm chuyển giao cho Khách hàng. Việc xây dựng, cải tiến và áp dụng thành công quy trình vào quá trình xây dựng và phát triển dự án đã giúp nâng cao được năng lực quản lý cũng như sản xuất trong Công ty, nâng cao chất lượng của sản phẩm. Giúp Công ty có uy tính và cơ hội cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước.
Ngày 30/07/2015, Công ty chính thức đã được tái chứng nhận đạt tiêu chuẩn CMMI level 3. Thông tin về kết quả đánh giá đã được đăng tải trên trang web:

https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx

Công ty GMO RUNSYSTEM sẽ không ngừng cải tiến, sẽ luôn duy trì và hướng tới mục tiêu update lên CMMI level cao hơn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cũng như năng lực của sản phẩm và nhân sự trong Công ty, mang lại sự hài hòng và tin tưởng cho Khách hàng.

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us