RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO RUNSYSTEM khẳng định uy tín trên thị trường công nghệ thông tin thông qua việc duy trì 3 chứng chỉ quốc tế CMMi level 3, ISO 9001 và ISO 27001

Th3 21, 2016
Chia sẻ

Với mục tiêu luôn đảm bảo chất lượng và bảo mật thông tin, GMO RUNSYSTEM đã nỗ lực không ngừng, thường xuyên cải tiến và duy trì ổn định chứng chỉ CMMi level 3, cùng với đó, mới đây công ty đã đánh giá giám sát thành công ISO 9001:2008 và ISO 27001:2013.
Khẳng định chất lượng với CMMi level 3
CMMi – mô hình cung cấp các hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế dùng để phát triển, cải tiến và đánh giá năng lực của quy trình sản xuất phần mềm do CMMi Institute phát triển. Chứng chỉ CMMi có giá trị trên quy mô toàn cầu, xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và các dịch vụ liên quan. Mô hình CMMi là tập hợp các cách làm tốt nhất đã được áp dụng vào thực tế, giúp cho Công ty cải tiến quy trình nhanh chóng, có hiệu quả và đạt chất lượng cao.
GMO RUNSYSTEM đã được chứng nhận đạt CMMi level 3 lần đầu tiên vào ngày 30/07/2012. Từ khi đạt chứng chỉ, Công ty không ngừng cải tiến và duy trì áp dụng tiêu chuẩn nhằm mục đích đảm bảo chất lượng các sản phẩm giao cho khách hàng. Việc xây dựng và áp dụng thành công quy trình chặt chẽ, được đánh giá đạt chuẩn quốc tế CMMi là một trong những yếu tố giúp chuẩn hoá quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, nâng cao năng lực, cơ hội cạnh tranh và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.

cmmi-1Do đó, ngày 30/07/2015, GMO RUNSYSTEM vinh dự được tái chứng nhận cấp chứng chỉ CMMi lần thứ 2. Chứng chỉ có hiệu lực đến ngày 30/07/2018.
Nỗ lực duy trì ISO 9001:2008 và ISO 27001:2013
ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”.
Công ty Cổ phần GMO RUNSYSTEM được cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 lần đầu tiên vào ngày 04/05/2012. Trong 3 năm thời hạn của chứng chỉ, GMO RUNSYSTEM luôn nỗ lực duy trì và khẳng định hệ thống quản lý chất lượng của mình với 3 lần đánh giá giám sát thành công qua mỗi năm. Do đó, ngày 04/05/2015, công ty tiếp tục được tổ chức UKAS (Anh Quốc) xác nhận đạt tiêu chuẩn nhận chứng ISO 9001:2008 lần thứ 2.

cmmi-2Bên cạnh ISO 9001:2008, nhận định xu hướng phát triển Công nghệ thông tin, xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế, GMO RUNSYSTEM đã nhanh chóng đầu tư xây dựng Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001:2013. Với năng lực và khả năng vốn có, GMO RUNSYSTEM nhanh chóng nhận được chứng chỉ ISO 27001:2013 vào ngày 20/02/2014.
ISO 27001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS – Information Security Management System) cũng do Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) phát triển và ban hành.

cmmi-3Việc xây dựng Hệ thống quản lý an ninh thông tin không chỉ giúp GMO RUNSYSTEM thiết lập một hạ tầng thông tin an toàn mà còn đảm bảo Hệ thống thông tin luôn bảo mật nhằm giảm thiểu các rủi ro. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý an ninh thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001 cũng góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên trong vấn đề bảo mật thông tin của đối tác, khách hàng trong kỷ nguyên Internet. Chứng nhận quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin do DAS – UK cấp còn là giấy thông hành cần thiết để tham gia toàn cầu hóa, là chiếc chìa khóa để doanh nghiệp mở cửa với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước.
Với những nỗ lực không ngừng nhằm mục đích duy trì và ổn định chất lượng, ngày 29/02/2016, GMO RUNSYSTEM đã được tổ chức DAS – UKAS chứng nhận giám sát chứng chỉ ISO 9001:2008 và ISO 27001:2013 thành công.
Việc tái chứng nhận 3 chứng chỉ CMMi level 3, ISO 9001:2008 và ISO 27001:2013 thành công là cơ hội để GMO RUNSYSTEM tiếp tục khẳng định và phát huy chất lượng của công ty.

 

 

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us