RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO-Z.com RUNSYSTEM tái chứng nhận thành công chứng chỉ ISO 9001:2015, chứng chỉ ISO 27001:2013 và tiêu chuẩn CMMI level 3

Th8 11, 2018
Chia sẻ

Trong tháng 7/2018 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã thực hiện 3 cuộc đánh giá quan trọng theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm đánh giá giám sát 2 tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận DAS và đánh giá tái chứng nhận tiêu chuẩn CMMI level 3 bởi CMMI Institute Partner.

Sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, công ty đã được tổ chức chứng nhận DAS-UK công nhận hoạt động duy trì tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013. Đồng thời CMMI Institute Partner đã công nhận GMO-Z.com RUNSYSTEM tái chứng nhận thành công tiêu chuẩn CMMI level 3.

Việc duy trì các chứng chỉ ISO và tái chứng nhận tiêu chuẩn CMMI level 3 giúp GMO Z.com RUNSYSTEM ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là nền tảng, cơ sở để GMO-Z.com RUNSYSTEM khẳng định và cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

GMO-Z.com RUNSYSTEM tái chứng nhận chứng chỉ ISO 9001:2015

GMO-Z.com RUNSYSTEM thành công đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 lần thứ 2

GMO-Z.com RUNSYSTEM tái chứng nhận tiêu chuẩn CMMI level 3

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us