Thắp sáng nụ cười vùng cao 2019 – Chương trình Từ thiện tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai

2019/01/08