RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO-Z.com RUNSYSTEM tái chứng nhận thành công chứng chỉ an toàn thông tin ISO 27001:2013

Th1 18, 2020
Chia sẻ

Ngày 18/01/2020, GMO Z.com RUNSYSTEM vinh dự được Tổ chức Chứng nhận DAS – UK tái chứng nhận Chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2013 trong tổ chức trên các phạm vi sản xuất, gia công phần mềm và cung cấp dịch vụ IT (đăng ký tên miền, hosting, email server, cloud server và chữ ký số SSL)

Kể từ lần đầu được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn ISO 27001:2005 vào ngày 20/02/2014 trong phạm vi lĩnh vực “sản xuất và gia công phần mềm”, GMO Z.com RUNSYSTEM đã liên tục duy trì và không ngừng cải tiến để hệ thống QMS và ISMS và đã liên tục được đánh giá giám sát thành công trong những năm tiếp theo. Việc tái chứng nhận và cấp chứng chỉ lần này là kết quả của đợt tái đánh giá định kỳ được thực hiện 1 năm/lần.

Việc tái chứng nhận chứng chỉ ISO 27001:2013 giúp GMO Z.com RUNSYSTEM ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là nền tảng, là cơ sở để GMO-Z.com RUNSYSTEM khẳng định và cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

GMO-Z.com RUNSYSTEM được công nhận đáp ứng duy trì tiêu chuẩn chứng chỉ ISO 27001:2013

Trong thời gian tới, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ không ngừng duy trì và cải tiến hệ thống QMS và ISMS để khẳng định sự chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, phục vụ cho bước chuyển mình quan trọng của công ty trong năm 2020 theo định hướng “Go Global”.

ISO 27001 là tiêu chuẩn đánh giá  hệ thống an toàn an ninh thông tin doanh nghiệp, được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn bảo mật hệ thống thông tin BS-7799 của Viện Tiêu chuẩn Anh, quy định cụ thể các yêu cầu giúp thành lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý an ninh thông tin.

 

 

 

 

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us