RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO-Z.com RUNSYSTEM gia nhập Hiệp hội ngành Dịch vụ Thông tin tỉnh Fukuoka (FISA)

Th4 01, 2020
Chia sẻ

Ngày 01/04/2020, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội ngành Dịch vụ Thông tin tỉnh Fukuoka (FISA) (Nhật Bản), một trong những tổ chức có ảnh hưởng lớn về kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Fukuoka.

Hiệp hội Ngành Dịch vụ Thông tin tỉnh Fukuoka (FISA) bao gồm 180 công ty thành viên liên quan đến dịch vụ thông tin của tỉnh Fukuoka. Hiệp hội tổ chức hoạt động chính như: Các hoạt động mở rộng cơ hội kinh doanh; Các nghiệp vụ nhằm nuôi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức Ngày hội việc làm. Hiệp hội đã có nhiều đóng góp to lớn trong kết quả quan hệ hợp tác, thương mại và đầu tư ấn tượng giữa Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian qua.

Việc gia nhập vào FISA giúp GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội để tìm hiểu, gặp gỡ với các các công ty thành viên trong Hiệp hội để đẩy mạnh việc hợp tác và phát triển các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội lớn để đưa các sản phẩm, giải pháp Chuyển đổi số chiến lược do các kỹ sư của GMO-Z.com RUNSYSTEM phát triển đến gần hơn với bạn bè quốc tế theo định hướng “Go Global with DX” đang hướng tới.

GMO-Z.com RUNSYSTEM gia nhập Hiệp hội ngành Dịch vụ Thông tin tỉnh Fukuoka (FISA)

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us