RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO-Z.com RUNSYSTEM hoàn thành tái đánh giá chứng nhân CMMi Level 3

Th10 13, 2021
Chia sẻ

Trong tháng 7/2021, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã hoàn thành việc tái đánh giá chứng nhận CMMi LEVEL 3 (version 2.0) cho lĩnh vực hoạt động IT Development Service. Ngày 1/10/2021 công ty đã chính thức nhận giấy chứng nhận CMMi level 3.

CMMi là chứng nhận đánh giá về độ thuần thục trong qui trình sản xuất phần mềm do tổ chức SEI (Software Engineering Institute) của Mỹ phát triển. Đối với các công ty công nghệ, các sản phẩm cần đạt chất lượng tốt nhất bằng cách áp dụng một quy trình tiêu chuẩn với các tiêu chí kiểm soát chặt chẽ. Trong đó, “Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp” (CMMi) là một chứng nhận uy tín cho một tiến trình sản xuất phần mềm hiệu quả. Bằng việc thưc hiện CMMi các công ty thu được những lợi ích xác thực, giảm được rủi ro trong phát triển phần mềm .

Chứng nhận CMMi level 3 của GMO-Z.com RUNSYSTEM

Chứng nhận này có giá trị trên quy mô toàn cầu, xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và các dịch vụ liên quan trong thời hạn 3 năm. Việc liên tục đạt được chứng nhận CMMi đã khẳng định uy tín, năng lực của công ty trong lĩnh lực IT Development Service, nâng cao tên tuổi và sức cạnh tranh của GMO-Z.com RUNSYSTEM trên trường quốc tế.

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us