RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Phân hệ kế toán của KAIKE

Th7 20, 2022
Chia sẻ

Giúp theo dõi tổng quan tình hình tài chính của doanh nghiệp, cập nhật liên tục tình hình công nợ và phân tích được những mặt hàng bán chạy nhất, số liệu hiển thị trên KAIKE được trình bày dưới dạng sơ đồ trực quan, giám đốc có thể nắm bắt nhanh được thông tin kế toán – tài chính.

Được nghiên cứu phù hợp với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, tính năng nổi bật của phần mềm kế toán KAIKE tập trung vào nghiệp vụ mua bán hàng hóa và lập các báo cáo. Ngoài những phân hệ kế toán dành cho kế toán viên, phần mềm kế toán KAIKE cũng có thêm một số tính năng hỗ trợ người sử dụng như: 

 • Chức năng tìm kiếm giúp tìm kiếm nhanh chóng nghiệp vụ cần dùng mà không phải tra cứu trong từng mục
 • Hiển thị các thông báo liên quan đến tài khoản công ty, thuê bao dịch vụ đăng ký
 • Hệ thống hướng dẫn sử dụng theo từng nghiệp vụ chi tiết
 • Cập nhật liên tục các thông tư liên quan do Bộ Tài Chính ban hành,…

Các phân hệ kế toán của KAIKE

(1) Quản lý quỹ

Quản lý các chứng từ thu/chi của doanh nghiệp. Cập nhật các tình trạng thanh toán của khách hàng và doanh nghiệp. Bao gồm các thông tin:

 • Thông tin đối tượng khách hàng/nhà cung cấp
 • Thời gian hạch toán
 • Thời gian chứng từ
 • Lý do thu/chi
 • Các khoản mục chi phí tương ứng.

(2) Quản lý dòng tiền ngân hàng

Phần mềm kế toán KAIKE hỗ trợ liên kết với nhiều ngân hàng tại Việt Nam như: ACB, VIB, Vietcombank, VP Bank,… và có thể tích hợp được nhiều tài khoản ngân hàng.

Theo dõi chi tiết giấy báo nợ/báo có. Có phần ghi chú diễn giải cho từng hoạt động thu-chi của doanh nghiệp.

Bao gồm:

 • Tài khoản thu/chi
 • Thông tin đối tượng nhận thu/chi
 • Thời gian hạch toán
 • Thời gian chứng từ
 • Các khoản mục chi phí tương ứng

(3) Mua – bán hàng

Cho phép nhập dữ liệu mua hàng và thông tin các hóa đơn mua hàng. Có đầy đủ các tùy chọn chiết khấu theo %, theo từng mặt hàng,… Thao tác nhập liệu đơn giản bởi giao diện rõ ràng từng khoản mục.

Có chế độ hiển thị các tài khoản kế toán liên quan. Không chỉ giúp theo dõi về giá trị đơn mua, tính năng này còn lưu giữ được thông tin của nhân viên. Việc quản lý được thực hiện chi tiết, tiện cho việc truy thu nếu có phát sinh. Theo dõi hạn thanh toán của từng hóa đơn theo nhóm đối tượng nhà cung cấp, từ đó lập báo cáo công nợ và xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.

Theo dõi tình hình thanh toán và phân tích nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Được phân loại theo từng nhóm khách hàng, nên việc nhập dữ liệu hóa được tối ưu hóa thời gian, tránh được các sai sót. Việc lập các quyển hóa đơn cũng giúp chủ doanh nghiệp quản lý được các nhóm đối tượng khách mua hàng cùng với báo cáo chi tiết công nợ khách hàng.

Mua hàng bao gồm các tiện ích:

 • Xây dựng hợp đồng mua
 • Đơn mua
 • Mua hàng
 • Nhận hóa
 • Trả lại hàng mua
 • Giảm giá hàng mua

Bán hàng bao gồm các tiện ích:

 • Xây dựng hợp đồng bán
 • Đơn bán hàng
 • Bán hàng
 • Xuất hóa đơn
 • Trả lại hàng bán
 • Giảm giá hàng bán

(4) Tồn kho

Quản lý thông tin vật tư hàng hóa dự trên lượng nhập – xuất kho. Nhà quản lý có thể theo dõi tình trạng sản phẩm tại các địa điểm kho khác nhau, ở các thời điểm khác nhau. Điều này không chỉ hỗ trợ kế toán hoàn thành nghiệp vụ mà còn giúp nhà quản trị thực hiện điều chỉnh các chiến lược kinh doanh ngắn hạn cho phù hợp.

Các tiện ích đi kèm bao gồm:

 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu chuyển kho
 • Lệnh sản xuất
 • Kiểm kê
 • Giá xuất kho

(5) Tài sản cố định (TSCĐ)

Quản lý và lưu giữ các thông tin về TSCĐ thời điểm mua đến khi thanh lý. Giúp kế toán và giám đốc nắm rõ tình hình sử dụng TSCĐ của đơn vị, các hoạt động như sửa chữa TSCĐ và giá trị khấu hao của tài sản tại thời điểm bất kỳ.

(6) Quản lý số dư đầu kỳ

Quản lý dữ liệu số dư đầu kỳ các tài khoản:

 • Số dư tài khoản tổng hợp
 • Số dư tài khoản ngân hàng
 • Công nợ khách hàng
 • Công nợ nhà cung cấp
 • Công nợ nhân viên
 • Tồn kho vật tư hàng hóa

(7) Báo cáo

Đầy đủ các nghiệp vụ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ bao gồm cả Kế toán tổng hợp và Kế toán thuế. Hiển thị các trạng thái hoạt động của các tài khoản kế toán và cập nhật số dư chi tiết từng khoản mục.

Hệ thống giúp người dùng lập các báo cáo tài chính chi tiết từng thành phần như: Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết thanh toán với người bán, sổ công nợ khách hàng,…

Đặc biệt, việc hỗ trợ lập báo cáo giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro kê khai sai sót các hóa đơn và tính toán đúng số tiền thuế phải nộp. Các tính năng bao gồm:

 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tiền
 • Ngân hàng
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo mua hàng
 • Báo cáo tồn kho
 • Tổng hợp
Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us