RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Thông báo về việc đổi tên BizConnex Division thành ERP Division

Th11 12, 2022
Chia sẻ

Ngày 11/11/2022, Ban Tổng Giám đốc CTCP GMO-Z.com RUNSYSTEM đã ra Quyết định đổi tên Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp BizConnex Division thành ERP Division với nhiệm vụ chính là cung cấp hệ thống, giải pháp ERP toàn diện cho các doanh nghiệp.

ERP Division là đơn vị kinh doanh trực thuộc GMO-Z.com RUNSYSTEM, chuyên tư vấn và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp trên nền tảng Odoo với lợi thế bản địa hoá theo nhu cầu và khả năng mở rộng linh hoạt.

Chị Nguyễn Thị Hương Giang – Division Manager (thứ 5 từ trái sang) và đội ngũ ERP Division

Trong thời gian hoạt động trước kia, ERP Division đã triển khai cho nhiều khách hàng lớn ở các lĩnh vực khác nhau như: sản xuất, thuỷ sản, cơ khí… trên nền tảng Cloud và On Premise. Những dự án thành công có thể kế đến: SAPO360, Dự án Ngãi Cầu, Sơn Đại Bàng, BaAN, Hacaseafood, …

ERP Division sở hữu đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, trách nhiệm cao, hướng tới đối tượng khách hàng doanh nghiệp, giúp xây dựng lên một hệ thống quản lý tổng thể, tối ưu các phòng ban và thực hiện, kiểm soát các quy trình làm việc một cách thống nhất, chặt chẽ

Việc đổi tên BizConnex thành ERP Division chính là một bước tiến thể hiện sự kiên định của GMO-Z.com RUNSYSTEM trên hành trình cung cấp các giải pháp, hệ thống ERP toàn diện, chất lượng quốc tế, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số với tư duy mới, cách làm mới, tiếp sức cho các doanh nghiệp bứt phá trong tương lai.

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us