RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

VNEconomy – Doanh nghiệp cần kiên trì với hành trình chuyển đổi số

Th4 26, 2023
Chia sẻ
Chuyển đổi số đang là một xu hướng tất yếu với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng trong hành trình này, nhưng cũng cần vượt qua những thách thức và khó khăn để có thể hoàn thiện và tận dụng các cơ hội từ chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Tấn Minh, Phó Tổng Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM chia sẻ với Báo Kinh tế Việt Nam và khẳng định: “Không chỉ riêng với hoạt động chuyển đổi số mà bất kỳ việc áp dụng phương pháp mới nào vào quản trị doanh nghiệp đều có những rủi ro về tính phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Để triển khai chuyển đổi số, các doanh nghiệp cần phải có quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, không tránh khỏi một số doanh nghiệp có thể không còn sử dụng các công nghệ số và phần mềm mới đã dùng trước đó bởi nhiều lý do…”

Xem thêm tại: https://vneconomy.vn/doanh-nghiep-can-kien-tri-voi-hanh-trinh-chuyen-doi-so.htm

 

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us