RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO-Z.com RUNSYSTEM thay đổi Đăng ký kinh doanh lần thứ 14

Th11 08, 2023
Chia sẻ
Kính gửi: Quý khách hàng và quý đối tác!

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin cậy của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM xin trân trọng thông báo về việc sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi lần thứ 14 vào ngày 21/03/2023) thông tin cụ thể như sau:

  1. Thay đổi ngày cấp thẻ Căn cước công dân của người đại diện pháp lý:

Ngày cấp thẻ căn cước công dân đổi thành ngày: 29/04/2021

  1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của công ty:

Địa chỉ Trụ sở chính của công ty đổi thành: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  1. Kể từ ngày 21/03/2023, Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức thay dổi ngày cấp thẻ Căn cước công dân của người đại diện pháp lý và địa chỉ Trụ sở chính đã sửa đổi. Kính đề nghị Quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.
  2. Việc thay đổi ngày cấp thẻ Căn cước công dân và địa chỉ của Trụ sở chính không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, quý công ty có thể thực hiện ký bổ sung các phụ lục hợp đồng kinh tế theo thay đổi mới này.

Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM xin thông báo để Quý công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us