RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận giải Nhì cuộc thi Thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch

Th12 26, 2023
Sáng 22/12, trong khuôn khổ sự kiện tổng kết hoạt động năm 2023 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, GMO-Z.com RUNSYSTEM được xướng tên nhận giải Nhì cuộc thi Thiết kế ứng dụng quản lý rác thải nhựa trong ngành Du lịch. Đây là cuộc thi do Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu du lịch xanh vì môi trường.

Cuộc thi Thiết kế ứng dụng (app) quản lý rác thải nhựa (RTN) trong ngành du lịch được phát động và tổ chức trong toàn hệ thống Hiệp hội Du lịch Việt Nam bao gồm Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố; Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp hội Văn hóa – Du lịch Công đoàn; các đơn vị trực thuộc Hiệp hội Du lịch Việt Nam.  

Cuộc thi hướng đến 03 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân và du khách về rác thải nhựa; Đề xuất giải pháp, sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch, từ đó xây dựng “Bộ tiêu chí công nhận doanh nghiệp du lịch không rác thải nhựa” để áp dụng thí điểm, ban hành; Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết trong ngành, nghiên cứu thiết kế ứng dụng (apps) về quản lý rác thải nhựa trong ngành du lịch. 

GMOÔng Vũ Thế Bình – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao giải cho đại diện của Công ty Cổ phần

GMO-Z.com RUNSYSTEM, bà Phan Thị Thu Ngân – Trưởng phòng Quan hệ Công chúng. 

Với sự đầu tư kỹ lưỡng trong quá trình nghiên cứu và đề xuất phương án, ứng dụng do GMO-Z.com RUNSYSTEM xây dựng với mục tiêu hỗ trợ truyền thông về giảm thiểu rác thải nhựa (chính sách, pháp luật về quản lý RTN trong du lịch; các tài liệu hướng dẫn về giảm thiểu RTN trong ngành du lịch; các nghiên cứu, sáng kiến, chương trình về giảm RTN trong ngành du lịch). Từ đó, ứng dụng góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, các đơn vị và người dân tham gia trực tiếp trong ngành Du lịch. 

Bên cạnh đó, ứng dụng còn phục vụ quản lý RTN trên địa bàn thông qua việc cung cấp hệ thống báo cáo dữ liệu về tình hình triển khai việc thu gom, xử lý RTN trên địa bàn, là công cụ để thu thập thông tin và công nhận doanh nghiệp du lịch không RTN khi tham gia áp dụng Bộ Tiêu chí.  

Ngoài ra, ứng dụng quản lý RTN còn là cầu nối giúp cho doanh nghiệp, người dân đồng hành, theo dõi, đánh giá tiến trình triển khai giảm thải rác thải nhựa trong ngành Du lịch.  

Trong suốt hơn 18 năm hình thành và phát triển, với tiềm lực công nghệ và tài chính sẵn có, GMO-Z.com RUNSYSTEM luôn kiên định và nỗ lực hiện thực hóa phương châm làm việc ‘’Work for your Smile’’ thông qua từng hành động nhỏ nhất, sẵn sàng chung tay xây dựng môi trường xanh và xã hội phát triển bền vững. 

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us