RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Chứng chỉ ISO

Chứng chỉ ISO

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 chứng nhận ngày 28/07/2023. Số chứng nhận: VN-10012-QMS

Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001:2013 chứng nhận ngày 28/07/2023. Số chứng nhận: VN-10012-ISMS

Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9001 lần đầu tiên trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” tại Trụ sở chính Hà Nội ngày 04/05/2012.

Đạt chứng chỉ Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) ISO 27001 lần đầu tiên trong lĩnh vực “Sản xuất và Gia công phần mềm” tại Trụ sở chính Hà Nội vào ngày 20/02/2014.

Kể từ đó, GMO không ngừng duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống QMS, ISMS, mở rộng lĩnh vực và phạm vi áp dụng. Hàng năm, chúng tôi vẫn có đánh giá giám sát và đánh giá chứng nhận lại (sau 3 năm) bởi tổ chức bên ngoài.

Các Lĩnh vực được chứng nhận:

  • Gia công sản xuất phần mềm cho khách hàng Nhật Bản
  • Sản xuất các sản phẩm đóng gói cho khách hàng Việt Nam
  • Cung cấp dịch vụ CNTT (Tên miền, Hosting, Email Server, VPS, SSL)
  • Phạm vi chứng nhận bao gồm Trụ sở chính tại Hà Nội, Chi nhánh Công ty tại Hồ Chí Minh, Huế và Đà Nẵng.

Liên hệ với chúng tôi

contact us