RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Chứng chỉ CMMI Maturity Level 3

Chứng chỉ CMMI Maturity Level 3

Chứng nhận lại CMMI Maturity Level 3 lần thứ 3 vào ngày 23/07/2021. Mã số chứng chỉ: 54832

GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức được CMMI Institute Partner chứng nhận đạt tiêu chuẩn mô hình CMMI cấp 3 lần đầu tiên vào ngày 30/07/2012.

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã không ngừng duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Việc đánh giá cấp chứng chỉ luôn được duy trì đều đặn 3 năm một lần.

Cả 3 chứng chỉ này công ty đều duy trì liên tục kể từ khi nhận chứng chỉ đầu tiên cho đến nay.

Liên hệ với chúng tôi

contact us