RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

2007

2007

Thành lập Chi nhánh Tokyo

Ngày 06/08/2007, chi nhánh Tokyo được thành lập. Đây là bước tiến quan trọng đưa tên tuổi của GMO-Z.com RUNSYSTEM vươn ra quốc tế. Là đại diện của GMO-Z.com RUNSYSTEM tại Nhật Bản phụ trách hoạt động quan hệ khách hàng trong hơn một thập kỷ, chi nhánh Tokyo (nay là công ty con GMO RUNSYSTEM) không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm mà còn phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Hiện tại, với hơn 50 thành viên, GMO RUNSYSTEM có bộ phận marketing riêng, chuyên quảng bá sản phẩm tới các đối tác Nhật Bản bằng cách cho họ thấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như củng cố niềm tin ngày càng lớn đối với khách hàng. Từng thành viên của công ty đều trực tiếp tham gia dự án với tư cách là BrSE hoặc PM để đảm bảo tiến độ của dự án.

Liên hệ với chúng tôi

contact us