RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

2020

2020

Đánh dấu công cuộc chuyển đổi số với mục tiêu phát triển dài hạn theo định hướng Go Global

Năm 2020 được xác định là năm đánh dấu sự chuyển mình của công ty trong công cuộc chuyển đổi số với mục tiêu phát triển dài hạn theo định hướng Go Global.

GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh dự nhận 3 danh hiệu Sao Khuê 2020 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trao tặng.

– Dịch vụ gia công và xuất khẩu phần mềm,

– SmartRPA – Công cụ tự động hóa doanh nghiệp và SmartKYC – Giải pháp xác thực chủ thể khách hàng

Đây là 2 sản phẩm chủ chốt trong hệ sinh thái Chuyển đổi số của Công ty.

Liên hệ với chúng tôi

contact us