RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

2021

2021

Phát triển bền vững, vượt qua khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19

2021 là một năm vững chắc của GMO-Z.com RUNSYSTEM khi các thành viên vẫn hoạt động mặc dù phải làm việc tại nhà do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công ty đã đạt được nhiều thành tích nhờ sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cũng như sự đoàn kết bền chặt của cả tập thể.

– Giải thưởng Sao Khuê cho Dịch vụ kiểm thử phần mềm và Giải pháp chuyển đổi số Salefie

– TOP 10 giải thưởng ICT Việt Nam với Dịch vụ Offshore và Giải pháp chuyển đổi số

– Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Sản phẩm, dịch vụ công nghệ tiêu biểu SmartOCR

Liên hệ với chúng tôi

contact us