RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Triết lý doanh nghiệp

Tầm nhìn

Trở thành No.1, đem lại nụ cười và sự cảm kích của khách hàng.

Sứ mệnh

Thông qua công việc về IT mang lại nụ cười và hạnh phúc cho toàn bộ nhân viên công ty để tạo ra sự cảm kích cho khách hàng và cống hiến cho xã hội.

Giá trị của chúng tôi

null

Honest

Luôn luôn đối xử với đồng nghiệp, khách hàng bằng sự chân thành.

null

Accountable

Luôn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giữ đúng cam kết với khách hàng.

null

Passionate

Nhiệt huyết với ước mơ đạt mục tiêu trở thành No.1 trong lĩnh vực của mình.

null

Professional

Học hỏi và cải tiến liên tục, hướng tới doanh nghiệp có quy mô toàn cầu, được khách hàng cảm kích.

null

We work for your smile

“You” là đồng nghiệp, là khách hàng, stake-holder. Mọi hoạt động của chúng tôi đều hướng đến việc mang lại nụ cười và cảm kích cho khách hàng và mang lại hạnh phúc cho toàn bộ nhân viên công ty. Đây là một trong những giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn muốn tạo ra. Vì chúng tôi hiểu rằng chúng ta chỉ có thể sống và làm việc hiệu quả với một tinh thần vui vẻ, lạc quan và nhiệt huyết. Đó chính là những giá trị tinh thần mà chúng tôi mang lại cho khách hàng và toàn thể nhân viên trong công ty.

Liên hệ với chúng tôi

contact us