RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Cải tiến Hệ thống

Cải tiến Hệ thống

Mô tả

Sự tiến hoá không ngừng của công nghệ thường dẫn đến việc các hệ thống trở nên lỗi thời và hiệu suất giảm sút. Với dịch vụ Cải tiến hệ thống của chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ luôn được cập nhật các công nghệ mới nhất, nhằm thích nghi với nhu cầu kinh doanh, chi phí thấp hơn và rủi ro ít hơn.

Đặc điểm nổi bật

  • Cải thiện hiệu suất: Việc chuyển đổi từ hệ thống cũ sang hệ thống mới có thể giúp cải thiện hiệu, vì các công nghệ mới thường nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  • Khả năng mở rộng: Hệ thống cũ thường thiếu khả năng mở rộng, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc xử lý khi nhu cầu tăng lên hoặc tăng trưởng. Bằng cách chuyển đổi sang hệ thống mới, các doanh nghiệp có thể đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng và đáp ứng được sự tăng trưởng trong tương lai.
  • Tiết kiệm chi phí: Bảo trì và nâng cấp hệ thống cũ gây ra nhiều tốn kém, đòi hỏi kiến thức và tài nguyên chuyên môn. Chuyển đổi sang hệ thống mới giúp các doanh nghiệp giảm chi phí bảo trì và vận hành dài hạn.
  • Tích hợp: Hệ thống cũ thường thiếu khả năng tích hợp với các công nghệ mới hoặc ứng dụng của các nhà cung cấp, gây khó khăn trong việc tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
  • Bảo mật: Hệ thống cũ có thể dễ bị tấn công bởi các mối đe dọa an ninh, vì thiếu các tính năng và cập nhật bảo mật mới nhất. Cải tiến hệ thống giúp các doanh nghiệp đảm bảo hệ thống của họ được bảo mật và được bảo vệ chống lại các mối đe dọa mạng tiềm ẩn.
  • Liên tục vận hành: Hệ thống cũ có thể khó bảo trì và có thể dễ gặp sự cố, gây gián đoạn hoạt động kinh doanh. Việc nâng cấp đảm bảo rằng hệ thống của họ đáng tin cậy và cung cấp dịch vụ liên tục.

Công nghệ

Cloud Computing, Virtualization, Containerization, Microservices, API Integration, DevOps

Cải tiến Hệ thống

Liên hệ với chúng tôi

contact us