RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Chữ ký số

Chữ ký số

Mô tả

Chữ ký số là phương pháp điện tử để xác thực tính xác thực của một tài liệu hoặc thông điệp điện tử. Đó là một kỹ thuật mật mã học cho phép xác định người gửi của một thông điệp hoặc người đã ký một tài liệu, và xác nhận rằng nội dung của tài liệu hoặc dữ liệu không bị thay đổi trong quá trình truyền tải. Chữ ký số thường được sử dụng trong các giao dịch điện tử để đảm bảo tính toàn vẹn và tính xác thực của tài liệu và thông tin.

Đặc điểm nổi bật

  • Bảo mật: Chữ ký số cung cấp mức độ bảo mật và xác thực cao, vì chúng khó để làm giả hoặc can thiệp.
  • Hiệu quả: Có thể được tạo và xác minh nhanh chóng, điều này làm cho chữ ký số trở thành một cách nhanh chóng và hiệu quả để ký và xác nhận tài liệu.
  • Tính hợp pháp: Chúng có thể được sử dụng để ký và xác nhận các hợp đồng và tài liệu có tính pháp lý ở nhiều quốc gia.
  • Tiết kiệm chi phí: Loại bỏ nhu cầu ký tay, điều này có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc in ấn, gửi thư và lưu trữ tài liệu.

Công nghệ

Public Key Infrastructure (PKI), Hashing Algorithms, Cryptography, Smart Cards, Sinh trắc học

Chữ ký số

Liên hệ với chúng tôi

contact us