RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

IoT

IoT

Mô tả

Internet of Things, hay còn gọi là IoT, là việc hàng tỉ thiết bị vật lý trên khắp thế giới hiện nay được kết nối với internet, tất cả đều thu thập và chia sẻ dữ liệu. Kết nối tất cả các đối tượng này và thêm các cảm biến vào chúng đem lại một mức độ thông minh nhất định cho các thiết bị, cho phép chúng giao tiếp dữ liệu theo thời gian thực mà không cần phải thông qua con người. Internet of Things đang làm cho bản sắc của thế giới xung quanh chúng ta trở nên thông minh hơn và có khả năng phản ứng nhanh hơn, nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật số và vật lý.

Đặc điểm nổi bật

  • Trích xuất thông tin có căn cứ dữ liệu từ IoT giúp quản lý kinh doanh tốt hơn
  • Tăng năng suất và hiệu quả của hoạt động kinh doanh
  • Tạo thêm mô hình kinh doanhvà nguồn thu mới
  • Kết nối dễ dàng giữa kinh doanh vật lý và kỹ thuật số để thúc đẩy thời gian hoàn vốn.

IoT được ứng dụng vào các Lĩnh vực:

– Sản xuất
– Tự động hóa
– Vận chuyển và Logistics
– Bán lẻ
– Dịch vụ công
– Chăm sóc sức khỏe
– An toàn chung cho tất cả lĩnh vực
IoT

Liên hệ với chúng tôi

contact us