RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Nhập liệu Tự động

Nhập liệu Tự động

Mô tả

Nhập liệu tự động là việc sử dụng các công cụ và công nghệ phần mềm để tự động hóa quá trình nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR), thu thập dữ liệu và trích xuất dữ liệu.
Nhập liệu tự động có thể đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Nó có thể giúp giảm lỗi nhập dữ liệu thủ công, tăng độ chính xác và sự nhất quán của dữ liệu, cải thiện hiệu quả tổng thể bằng cách tiết kiệm thời gian của nhân viên để tập trung vào các nhiệm vụ khác. Nó cũng có thể giúp giảm chi phí liên quan đến nhập dữ liệu, vì các hệ thống tự động có thể tiết kiệm chi phí hơn so với các quy trình nhập dữ liệu thủ công. Tóm lại, Nhập liệu tự động có thể là một công cụ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp đang tìm cách cải thiện quy trình quản lý dữ liệu và đạt được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực của mình.

Đặc điểm nổi bật

  • Tự động trích xuất dữ liệu: Một trong những tính năng chính của Nhập liệu tự động là khả năng trích xuất dữ liệu tự động từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như hóa đơn, biên bản và các tài liệu khác. Điều này có thể giúp loại bỏ lỗi và tăng tốc quá trình nhập dữ liệu.
  • Nhận dạng ký tự quang học (SmartOCR): SmartOCR là một công nghệ chính được sử dụng trong tự động nhập dữ liệu, vì nó cho phép các công cụ phần mềm tự động nhận diện và xử lý các hình ảnh quét của văn bản. Điều này có thể giúp tăng tốc quá trình nhập dữ liệu và giảm lỗi.
  • Xác thực dữ liệu: Nhiều công cụ nhập liệu cung cấp tính năng xác thực dữ liệu giúp đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào hệ thống máy tính chính xác và nhất quán. Điều này có thể giúp giảm lỗi và cải thiện chất lượng dữ liệu.
  • Tích hợp với các hệ thống khác: Các công cụ nhập liệu tự động thường có thể tích hợp với các hệ thống và công cụ phần mềm khác, chẳng hạn như hệ thống kế toán hoặc CRM. Điều này có thể giúp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh và cải thiện hiệu quả tổng thể.
  • Tùy chỉnh quy trình: Giúp doanh nghiệp điều chỉnh quy trình nhập dữ liệu của họ cho phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể.
  • Truy cập dữ liệu real-time: Các công cụ tự động nhập dữ liệu thường cung cấp truy cập dữ liệu theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh dựa trên thông tin mới nhất.
  • Báo cáo và phân tích: Một số công cụ tự động nhập dữ liệu cung cấp các tính năng báo cáo và phân tích, giúp doanh nghiệp phân tích và hiểu rõ hơn về dữ liệu của họ.

Công nghệ

OCR, AI, RPA, Machine Learning (ML), Natural Language Processing (NLP) …

 

Nhập liệu Tự động

Liên hệ với chúng tôi

contact us