RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

RPA

RPA

Mô tả

Robot Tự động hóa Nghiệp vụ (RPA) là quá trình tự động hóa các tác vụ của con người bằng phần mềm hoặc “bot”. Một lợi thế của RPA là các công cụ có thể được triển khai một cách bền vững. Lợi ích sử dụng cũng được nhìn thấy ngay lập tức sau khi triển khai. Có vô số cách áp dụng RPA cho doanh nghiệp, với rất nhiều tiềm năng sử dụng. Trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng ứng dụng các công cụ tự động hóa, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tài nguyên.

Đặc điểm nổi bật

Các nền tảng và công cụ RPA có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành nghề nào:
  • Tự động hóa việc tạo, phân phối và xử lý hóa đơn qua các nền tảng SaaS
  • Tự động hóa các chức năng tài chính, như tạo báo cáo tài khoản, xử lý đơn đặt hàng và phát hiện gian lận
  • Tự động hóa marketing, như kiểm tra chia sẻ và phân phối nội dung.

Vì sao nên sử dụng RPA?

Các bot của RPA rất dễ cài đặt, sử dụng và chia sẻ
– Hiệu năng tốt hơn
– Độ chính xác cao hơn
– Tiết kiệm chi phí
– Tích hợp trên nền tảng
– Nâng cao trải nghiệm khách hàng
– Khả năng mở rộng linh hoạt
RPA

Liên hệ với chúng tôi

contact us