RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp

Dịch vụ ERP cho doanh nghiệp

Odoo là bộ công cụ quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở tốt nhất hiện nay phù hợp đa dạng mô hình doanh nghiệp: Chuỗi bán lẻ; Thương mại điện tử; Logistics;…

Dịch vụ ERP cho doanh nghiệp

Acumatica là nhà cung cấp phần mềm quản lý nguồn lực doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây,…

Giải pháp cho lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng

Prélude Enterprise là giải pháp quản lý nguồn vốn và thị trường vốn được phát triển tại Nhật Bản,…

Giải pháp cho lĩnh vực Y tế

Sonic DICOM là giải pháp toàn diện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS), là một bộ chức năng của DICOM Server…

Liên hệ với chúng tôi

contact us