RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Phát triển game cho mobile

Từ năm 2011, GMO-Z.com RUNSYSTEM xác định phát triển các trò chơi nội dung số nói chung và các trò chơi cho thiết bị cầm tay nói riêng là lĩnh vực trọng tâm đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã chuyển đổi thành công một số game từ iPhone sang Android và chạy trên môi trường Vivid Runtime. Phát huy kinh nghiệm đó, hiện nay Công ty đang phát triển một đội ngũ vững mạnh đáp ứng mọi nhu cầu chuyển đổi game của khách hàng.

GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng phát triển một số game mới cho iPhone và Android dựa trên những kĩ thuật truyền thống như XCode và Java. Đội ngũ thiết kế đồ họa, âm thanh của Công ty cũng góp phần quan trọng trong việc phát triển này.
Trong tương lai, GMO-Z.com RUNSYSTEM mong muốn áp dụng những kĩ thuật mới như xử lý va chạm vật lý 2D, 3D, xử lý network nhằm nâng cao thêm tính năng của game.

Liên hệ với chúng tôi

contact us