RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Mr Trần Đức Thông

Th3 21, 2023

Chúng tôi khá hài lòng với kết quả OCR của SmartKYC tốt ngay cả trong điều kiện ảnh chụp phức tạp. Tốc độ trả kết quả luôn duy trì trong khoảng 3 – 10s giúp nâng cao trải nghiệm người dùng khi sử dụng Vconomics!

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us