RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Ms Tưởng Thị Ánh Tuyết

Th3 21, 2023
Chia sẻ

Tôi rất hài lòng về sự chuyên nghiệp và thái độ làm việc tận tâm của đội ngũ GMO. GMO đã có nhiều đề xuất rất tích cực, hiệu quả giúp MB Bank tinh chỉnh sản phẩm, nâng cao trải nghiệm Khách hàng trong quá trình chuyển đổi số!

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us