RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Camera AI

Th3 21, 2023
Chia sẻ

SmartStore là giải pháp giúp phân tích hành vi mua hàng của người tiêu dùng tại cửa hàng. Sản phẩm có thể phân tích các chiến lược tiếp thị để thúc đẩy doanh số bán hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us