RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Định danh khách hàng điện tử

Th3 21, 2023

SmartKYC là giải pháp tự động xác minh danh tính khách hàng bằng AI. Quy trình KYC đặc biệt quan trọng trong ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng và an ninh hàng không.

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us