RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Nhận dạng chữ viết tay và chữ in

Th3 21, 2023
Chia sẻ

SmartOCR là giải pháp Trí tuệ nhân tạo để nhận dạng các ký tự trong tài liệu (văn bản in hoặc viết tay) từ dữ liệu hình ảnh, tài liệu, ảnh,…

Chia sẻ

Liên hệ với chúng tôi

contact us