TRANG CHỦ / Tin tức

2017/03/21

( window.MSReady = window.MSReady || [] ).push( function( $ ) { "use strict"; var masterslider_a169 = new MasterSlider(); // slider controls masterslider_a169.control('arrows' ,{ autohide:true, overVideo:true }); masterslider_a169.control('thumblist' ,{ autohide:false, overVideo:true, dir:'h', speed:17, inset:false, arrows:false, hover:false, customClass:'', align:'bottom',type:'thumbs', margin:5, width:127, height:137, space:5, fillMode:'fill' }); masterslider_a169.control('scrollbar' ,{ autohide:false, overVideo:true, dir:'h', inset:true, align:'top', color:'#3D3D3D' , margin:10 , width:4 [...]

2017/03/21

Sáng ngày 20/03/2017, Công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM phối hợp với GMO-Z.com Vietnam Lab Center tổ chức hội thảo ITS (Infinity Tech Seminar) lần thứ 2 tại văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Tham dự buổi hội thảo có sự góp […]

0
0
image
https://runsystem.net/wp-content/themes/imperio/
https://runsystem.net/
#1569b3
style1
paged
Loading posts...
/home/kusanagi/runsystem.net/DocumentRoot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
vi
runsystem.net
off
off