TRANG CHỦ / Tin tức

2017/09/14

Chương trình Hợp tác Công nghệ thông tin 2017 của Việt Nam – Hàn Quốc vừa diễn ra thành công tại Hà Nội từ ngày 11 – 13/9/2017. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục xúc tiến công nghiệp CNTT quốc gia, Hiệp hội xúc tiến CNTT Hàn Quốc […]

0
0
image
https://runsystem.net/wp-content/themes/imperio/
https://runsystem.net/
#1569b3
style1
paged
Loading posts...
/home/kusanagi/runsystem.net/DocumentRoot/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
vi
runsystem.net
off
off