RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Phát triển Hệ thống website

null

Hệ thống quản lí cho thuê bất động sản / CRM

Kỹ thuật

PHP, MySQL

Thời gian
12 tháng

null

Game xã hội ăn kiêng dành cho GREE (SP)

Kỹ thuật

PHP, MySQL, HTML5

Thời gian
03 tháng

null

Hệ thống bán hàng nội dung video

Kỹ thuật

PHP, MySQL, EC-CUBE

Thời gian
1,5 tháng

null

Site kinh doanh CD / quà lưu niệm (site trên di động)

Kỹ thuật

PHP, MySQL

Thời gian
02 tháng

null

Card game dành cho GREE / Mobage (SP/FP)

Kỹ thuật

PHP, MySQL, HTML5
Phát triển sử dụng engine sẵn có
Thời gian
02 tháng

null

Hệ thống đặt khách sạn / Quản lí điểm / Quản lí hội viên / CRM

Kỹ thuật

PHP, PostgreSQL, kết nối POS

Thời gian
06 tháng

null

Site SNS cho các mẹ (site trên di động)

Kỹ thuật

PHP, MySQL

Thời gian
02 tháng

null

Game xã hội đào tạo thám tử cho GREE (SP)

Kỹ thuật

PHP, MySQL, HTML5

Thời gian
05 tháng

null

Hệ thống đặt khách sạn - tour du lịch / Quản lý hội viên / CRM

Kỹ thuật

PHP, Oracle

Thời gian
06 tháng

null

Hệ thống đặt lịch golf / quản lí hội viên

Kỹ thuật

ColdFusion, Oracle

Thời gian
03 tháng

null

Công cụ tạo biển báo gắn trên xe ô tô

Kỹ thuật

VC++

Thời gian
02 tháng

Liên hệ với chúng tôi

contact us