RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Chính sách về lưu trữ thông tin tuyển dụng

Công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM chúng tôi luôn cẩn trọng trong việc sử dụng phù hợp thông tin cá nhân của ứng viên theo các mục dưới đây. Thông tin cá nhân là đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản tóm tắt công việc, v.v… mà công ty chúng tôi đã nhận được từ ứng viên.

I. Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân chủ yếu là thông tin được định nghĩa ở các mục bên dưới đây. Đó là những thông tin mà công ty chúng tôi nhận được dùng để nhận biết ứng viên trong hoạt động tuyển dụng.
1. Thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, tuổi, giới tính của ứng viên và các thông tin như mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, v.v…
2. Thông tin về kinh nghiệm làm việc, lý do ứng tuyển, bằng cấp, thu nhập năm, v.v…được ghi trong sơ yếu lý lịch và bản kinh nghiệm làm việc và thông tin về các bài kiểm tra, các câu hỏi phỏng vấn, khám sức khỏe,v.v…khi tuyển dụng.

II. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của công ty như thế nào?

Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích dưới đây. Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân cho bất cứ các mục đích nào khác.
1. Dùng cho việc tuyển chọn nhân sự như thông báo kết quả tuyển chọn, có tuyển dụng hay không, v.v…
2. Dùng cho việc liên lạc hay cung cấp thông tin liên quan đến tuyển chọn nhân sự.
3. Dùng cho việc thực thi pháp luật, quy định trong công ty và tất cả các công việc liên quan đến nhân sự, lao động, phục lợi và quản lý tuyển dụng khác sau khi ứng viên vào làm ở công ty.
4. Dùng cho các mục đích sử dụng khác có sự đồng ý của ứng viên.

III. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân?

Có trường hợp công ty chúng tôi sẽ ủy thác nghiệp vụ cho bên thứ 3 có liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng. Công ty chúng tôi sẽ yêu cầu bên được ủy thác phải có nghĩa vụ quản lý thông tin cá nhân nghiêm ngặt và thực hiện giám sát chặt chẽ.

IV. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Không công khai, cung cấp thông tin cá nhân của ứng viên cho bên thứ ba không phải là bên được ủy thác nghiệp vụ nếu không có sự đồng ý của ứng viên. Tuy nhiên, cũng có trường hợp công khai thông tin cá nhân của ứng viên theo quy định của pháp luật, v.v…

V. Sử dụng và bảo quản thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sử dụng và bảo quản thông tin cá nhân của ứng viên đã được tuyển dụng, kết quả tuyển chọn nhân sự như làm thông tin nhân sự theo quy định pháp luật và quy định của công ty. Trường hợp ứng viên không được tuyển dụng thì công ty chúng tôi sẽ có trách nhiệm xóa bỏ và hủy thông tin cá nhân.
(Chúng tôi xin lỗi vì sẽ không hoàn trả hồ sơ ứng tuyển đã nhận được. Mong các bạn thông cảm!)

VI. Chỉnh sửa thông tin cá nhân, v.v…

Hãy liên hệ theo địa chỉ sau trong trường hợp thông báo mục đích sử dụng, công khai, bổ sung, chỉnh sửa, xóa bỏ thông tin cá nhân hoặc đề nghị dừng sử dụng hay xóa bỏ thông tin cá nhân.
Email liên hệ: hr@runsystem.net
Trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân
Trường hợp ứng viên không cung cấp một số thông tin cá nhân không cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân thì công ty chúng tôi sẽ từ chối cho ứng viên làm bài kiểm tra tuyển dụng.

Liên hệ với chúng tôi

contact us