RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Ứng dụng Di động

Ứng dụng Di động

Mô tả

Chúng tôi cung cấp đầy đủ quá trình thiết kế, tích hợp và quản lý ứng dụng Mobile. Dù là ứng dụng dành cho end-user hay một giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp, GMO-Z.com RUNSYSTEM luôn dẫn đầu quá trình phát triển Ứng dụng Mobile từ khâu ý tưởng, thực hiện cho đến đóng gói và vận hành.

Đặc điểm nổi bật

  • Phát triển ứng dụng iOS và Android theo yêu cầu
  • Giải pháp đa nền tảng và native
  • Phát triển ứng dụng trên nền tảng thứ hai
  • Thiết kế UI/UX
  • Tư vấn và làm mô hình thử nghiệm
  • Kiểm thử tự động và QA
  • Quản lý năng lượng, thông báo, và vị trí địa lý
  • Tùy biến Android & AOSP
  • Bảo trì và hỗ trợ vận hành

Công nghệ

Swift, Java, Objective-C, ReactNative, Flutter, Ionic …

 

Ứng dụng Di động

Liên hệ với chúng tôi

contact us