RUNSYSTEM | GMO-Z.com RUNSYSTEM Joint Stock Company

Tư vấn ERP

Tư vấn ERP

Mô tả

Tư vấn ERP là hoạt động hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ cho các tổ chức đang triển khai, nâng cấp hoặc tối ưu hóa Hệ thống Hoạch địch Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP). Hệ thống ERP là một giải pháp tích hợp các quy trình kinh doanh và dữ liệu trong một tổ chức, bao gồm các chức năng như tài chính, kế toán, quản lý chuỗi cung ứng, nhân sự và quản lý mối quan hệ khách hàng.

Đặc điểm nổi bật

  • Kiến thức Chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để thực hiện quá trình triển khai, đảm bảo rằng hệ thống được cấu hình để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức.
  • Hiệu quả: Giúp các tổ chức tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tự động hóa các tác vụ và cải thiện độ chính xác của dữ liệu, từ đó đem lại hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.
  • Khả năng mở rộng: Hệ thống ERP có thể phát triển và tăng trưởng cùng doanh nghiệp, đảm bảo tất cả các công cụ cần thiết để đáp ứng khi yêu cầu kinh doanh thay đổi.
  • Giảm thiểu rủi ro: Có khả năng nhận diện và giảm thiểu các rủi ro liên quan, như bảo mật dữ liệu, di chuyển dữ liệu và việc sử dụng của người dùng.

Công nghệ

AI, Cloud Computing, Mobile App (iOS, Android), IoT …

Tư vấn ERP

Liên hệ với chúng tôi

contact us